Brăgaru, Andreica si asociatii


Societate Civila de Avocati                                                                                                                                                                         0262 218327

Servicii juridice oferite

Brăgaru, Andreica si asociatii oferă servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică, acoperind Óntregul domeniu al dreptului, şi anume:
- Asistenţă şi reprezentare juridică Ón faţa Instanţelor Judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, precum şi a altor persoane juridice, Ón condiţiile legii;
- Consultaţii şi cereri cu caracter juridic;
- Redactare acte juridice;
- Constituiri si modificări de societati comerciale si persoane juridice non-profit;
- Apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice Ón raporturile acestora cu autorităţile publice.


Acordam consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică, acoperind Óntregul domeniu al dreptului, şi anume:

I. DREPT CIVIL

II. DREPTUL FAMILIEI

III. DREPT PENAL

IV. DREPT COMERCIAL

V. DREPT ADMINISTRATIV SI FISCAL

VI. DREPTUL MUNCII